Paintball

Rodzaj gry zespołowej, polegającej na prowadzeniu pozorowanej walki przy użyciu markerów.